Våra sponsorer
 
Ohlssons
 
Parajett
 
Mazars
 
 
 
 
 
 
 
Styrelse 2018
Från vänster: Sven-Olof, Eila, Johan, Karin, Per, Kersti och Tommy
 

Styrelsen 2019

Ordförande:
Telefon
E-post

Tommy Jönsson
070 598 70 55
Jazzhouse@jazzhouselandskrona.se

Kassör:
Telefon
E-post
Per Påhlsson
070 669 20 12
Jazzhouse@jazzhouselandskrona.se
Sekreterare: 
Telefon
E-post
Karin Eggers
076 218 18 87
Jazzhouse@jazzhouselandskrona.se
Vice ordförande:
Telefon
E-post
Johan Trygg
076 173 11 81
Jazzhouse@jazzhouselandskrona.se
Ledamot:
Telefon
E-post
Eila Raudmets
070 668 51 09
Jazzhouse@jazzhouselandskrona.se
Ledamot:
Telefon
E-post
Kersti Petersson
070 483 93 44
Ledamot:
Telefon
E-post
Sven-Olof Larsson
073 520 95 83
Jazzhouse@jazzhouselandskrona.se

 

 
Mat templet HSB Väskshopen Papco
       
ICA Kvantum Ateljè Bern Handelsbanken
       
       
 
Blob
 
Sidan uppdaterad 2019-03-19